S n e e u w h a r t  

P r o d u k t i e s

Sneeuwhart Produkties is de speeltuin van musicus en maker Guus Westdorp. Mediaproducties en ideëen worden ontwikkeld, audiocd's en demo's opgenomen, theaterprogramma's ontstaan, teksten worden geschreven, brainstorm sessies en repetities gehouden, zangers gecoacht, soundscape's gemaakt....