S n e e u w h a r t   P r o d u k t i e s

mail.jpeg

Sneeuwhart Produkties is de speeltuin van musicus en maker Guus Westdorp. Mediaproducties, audio registratie, theater-programma's bouw, tekstwerk, brainstormen, repetitie, coaching, soundscape's......geef het maar een naam.